top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverEline Busser

De Unieke Kracht van Vrouwen: Meer dan Kleine Mannen!


Vrouwen zijn geen gecastreerde of kleine mannen. Dit is een overtuiging die lange tijd heerste, waarbij werd aangenomen dat vrouwen niet veel verschilden van mannen, behalve in hun kleinere gestalte en hersenomvang. Helaas werd dit vaak geassocieerd met het idee dat vrouwen minder intelligent waren en niet in staat waren belangrijke beslissingen zelfstandig te nemen.


Onderzoek en aannames

In de ontwikkeling en het onderzoek naar medicatie, voeding en verschillende chemische stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen en voedseladditieven, werd er geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Hooguit werden er wat oppervlakkige aanpassingen gedaan op basis van lengte, lichaamsgrootte en misschien zelfs lichaamsvet. Het leek erop dat de nuances en complexiteiten van het vrouwelijk lichaam over het hoofd werden gezien.Maar toen kwam het besef dat er wel degelijk verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen. En dat veroorzaakte een probleem: de onvoorspelbare cyclus bij vrouwen bracht te veel variabelen met zich mee, waardoor onderzoeken te complex werden om te

interpreteren. Als gemakkelijke oplossing werden net na de geboorte gecastreerde mannetjesmuizen en ratten gebruikt als vervanging voor vrouwtjes. Deze dieren konden beter doorgaan voor vrouwtjes, zowel wat betreft hun hormonen als hun grootte.


Pas de afgelopen 10 jaar is er een groter begrip ontstaan over de werking van hormonen en de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke hormonale processen. Er wordt steeds meer genderspecifiek onderzoek uitgevoerd, wat ons nu duidelijk laat zien dat de vrouw geen kleine versie van de man is. Het hormonale stelsel van vrouwen heeft een ongelofelijke invloed op ons gehele systeem.


Vrouwenbrein vs mannenbrein